Zaczynam jeszcze raz

Po trzech latach od ostatniego wpisu postanowiłam dać sobie drugą szansę i wrócić do bloga. Jak możecie się domyślać wiele się od tego czasu zmieniło… Po pierwsze i chyba najważniejsze, niebawem stukną mi trzy lata we własnej pracowni. Jak pomyślę, że moje koło na początku stało wciśnięte miedzy regał a biurko (oba szczelnie zafoliowane) a ja nosiłam brudne od szkliwa pędzle do kuchennego zlewu –  tym bardziej doceniam posiadanie swojej własnej przestrzeni gdzie mogę brudzić. Po drugie, może ważniejsze, przez te trzy lata wysiedziałam tysiące godzin przy kole i czuję się coraz pewniej w tym co robię. Chociaż nic a nic nie wstydzę się moich pierwszych kubków (jeden się stłukł ale z drugiego cały czas piję kawę) to jednak nie ma porównania z tym co robię teraz. To bardzo miłe uczucie. Bloga reaktywuję głównie po to by pokazywać Wam co robię całymi dniami i – mam nadzieję – zarazić sympatią do garncarstwa (i w ogóle do wszystkich ręcznie wykonywanych przedmiotów) 😉


Three years after the last entry, I decided to give myself a second chance and get back to writing a blog. As you can guess, a lot has changed since my last entry … First and probably most importantly, I’ll soon hit three years in my own studio. When I think that in the beginning my wheel stood squeezed between my bookcase and the desk (both tightly wrapped in plastic foil) and I would bring my dirty brushes to the kitchen sink to wash – the more I appreciate having my own space where I can get dirty. Secondly, maybe even more importantly, during these three years I sat through thousands of hours at the wheel and I now feel more and more confident in what I do. Although I’m certainly not ashamed of my first mugs (one of them broke but I still drink coffee in the other one), still there is no comparison with what I do now. It’s a very nice feeling. I reactivate the blog mainly to show you what I do and – I hope – to persuade you to appreciate all handcrafted items!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s