Serious Sculpture

W ubiegłym roku pracowałam przez semestr w pracowni ceramiki ASP. Pod okiem prof. Stanisława Bracha powstało to oto bezimienne dzieło. W wakacje miało nawet szczęście odwiedzić kilka polskich miast wraz z wystawą “Przestrzeń Geometrii”. Wreszcie mogę się pochwalić!